menu

Vyjednali jsme prodloužení bankovního financování obchodního centra Breda & Weinstein

10
01
2024

Během prosince jsme úspěšně vyjednali prodloužení bankovního financování našeho projektu Breda & Weinstein o dalších 5 let.

Toto moderní regionální nákupní centrum se pyšní skvělým mixem nájemců a stabilním růstem v oblasti tržeb a návštěvnosti.

Velké poděkování patří UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. za jejich důvěru a vynikající spolupráci.

Nejnovější zprávy