menu

Mint pro lepší budoucnost

V Mintu vnímáme důležitost udržitelných investic a proto zavádíme principy ESG (Enviromentální, Sociální a Governance) do všech oblastí našeho nemovitostního businessu.

Cílem není jen významně přispět ke zlepšení životního prostředí přes snížení celkové spotřeby budov v našem portfoliu, ale taky vytvářet co nejlepší pracovní podmínky pro naše zaměstnance, motivovat je k rozvoji či podporovat lokální komunity přes spolupráce s charitativními organizacemi a vysokými školami.

Chceme být zodpovědnou společností ve všech směrech.

Man looking out of a window, Metropolis Bratislava
Dráty vysokého napětí

Jsme první společností v ČR hodnocenou GRESB.

GRESB je celosvětové hodnocení udržitelnosti nemovitostí a realitních fondů. Mezi hodnocená kritéria patří enviromentální, sociální a řídící aspekty (ESG – Enviromental, Social and Governance).

Hodnocení nás zařadilo do skupiny společně s globálními aktéry ESG, jako jsou Tristan Capital Partners, BlackRock, Patrizia a AXA Investment Managers.

GRESB Logo

Hlavní cíle

Mrak, snižování CO2
Uhlíková neutralita
do roku 2050
CRREM Logo
Aplikace CRREM křivky ke snížení spotřeby energií a dekarbonizace
Vodovodní kohoutek
Snížení spotřeby vody o 10 % během 10 let
BREEAM Logo
Všechny budovy v portfoliu BREEAM min. hodnocení Very Good
Fotovoltaika
Biodiverzita a fotovoltaika
Parkování pro kola
Parkování a sprchy pro kola
Interní trénink
Interní trénink
Domy s lístky
Zelené nájemní smlouvy

Reporting

Kvalitu portfolia neustále zlepšujeme. Pro zachování objektivity musíme nejprve sledovat pokrok každého jednotlivého aktiva rok po roce, abychom měli k dispozici údaje pro hodnocení.

Dalším krokem je transparentnost. Na našem webu proto budeme zveřejňovat roční konsolidované údaje o našem portfoliu.