menu

Životní prostředí

Redukujeme uhlíkovou stopu, snižujeme spotřebu elektřiny a vody, přijímáme další ekologicky úsporná opatření. Příroda je pro nás důležitá, stejně jako společenská odpovědnost a sociální projekty.

Ruka držící list
Parkování pro kola
Výhled ze zelené střechy Main Point Pankrác

kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou důležitou součástí implementace ESG standardů. Právě díky lepším a modernějším technologiím se spotřebovává méně energie.

Proto plánujeme pro každou nemovitost připravit detailní rozpočet na kapitálové výdaje na období 10 let. Zaměřujeme se na vzduchotechniku, chlazení, topení, fasádu, střechu, zelené plochy apod.

audity energetické náročnosti

Pro určení energetické náročnosti a plánu na dosažení vyššího ESG standardu každé naší nemovitosti, je třeba provést ESG audit. Klíčové je sledovat a analyzovat zejména CO2 emise a kapitálové výdaje nutné k postupu budovy na vyšší ESG úroveň.

Postupně chceme provést audit u všech našich nemovitostí v portfoliu.

Fotovoltaika

Fotovoltaiky umožňují zlepšit celkový energetický profil nemovitosti. Jsou nyní velmi využívány, protože ceny energií rostou. Podporujeme tuto technologii a analyzujeme, zda je možné fotovoltaiku umístit na střechy našich nemovitostí v portfoliu.

Parkovací stání pro kola

Jízda na kole patří mezi nejekologičtější způsoby dopravy. Protože chceme podporovat zdravý životní styl a ekologii, vytváříme u našich nemovitostí speciální parkovací stání pro kola.

zelené pronájmy

Považujeme za naše poslání sdílet znalosti ESG mezi našimi nájemci. Proto jsme připravili soubor právních doložek zaměřených na aspekty ESG, které jsou zapracovávány do všech nových nájemních smluv ve všech našich nemovitostech.

Měly by nájemce motivovat k tomu, aby zvážili svou energetickou spotřebu a minimalizovali negativní dopady. Kromě toho jsme do nových smluv zahrnuli také doložky proti praní špinavých peněz, abychom se ujistili, že nájemníci chápou náš pevný postoj k tomuto tématu.

Biodiverzita

Zelené zóny v okolí budov patří mezi aktuální trendy. Proto již dlouhou dobu renovujeme a zlepšujeme okolí budov.

Příklady mohou být Avenir Business Park, kde jsme zrenovovali okolí budovy, IBC se svým vnitřním atriem nebo Main Poin Pankrác, kde udržujeme velkou zelenou stěnu.

Přijatá úsporná opatření

V našich budovách zavádíme úsporná opatření, jako například vypínaní světel během noci, instalaci LED osvětlení ve společných prostorech, snížení provozní teploty nebo optimalizace doby provozu vytápění.

Veškerá opatření vedou ke snížené spotřebě energie a CO2 emisí. Díky tomu jsou projekty atraktivnější pro nájemce, investory a banky.

Environmentální politika

Cílem je stanovit rámec a obecnou vizi organizace, stejně tak i rozsah směrnice a různé přidělené role a odpovědnosti. Kromě toho mají následující prohlášení objasnit cestu, kterou se společnost Mint zavázala sledovat, a postoj, který zaujímá v souvislosti s otázkami životního prostředí týkajícími se jejího podnikání.