menu

Firemní kultura

Stejné příležitosti

Věříme, že jediným hodnotícím faktorem by měla být kvalita odvedené práce a každý by měl dostat svou příležitost. Nezvýhodňujeme nikoho na základě jejich pohlaví, rasy, věku nebo náboženského vyznání. Pracují u nás veškeré věkové skupiny, od dvacetiletých až po šedesátníky, a máme vyvážený poměr mužů a žen (53 % – 47 %).

Usměvavý dělník s helmou
Kancelář
Recepce

Mzdové podmínky a benefity

Zásadou naší společnosti je nabídnout zaměstnancům atraktivní finanční podmínky a benefity. Mezi benefity se řadí například Multisport karta, telefon, laptop nebo stravenky. Úspěch v tomto ohledu je doložen dlouhodobým působením zaměstnanců ve společnosti.

Majitelé firmy jsou zastánci nízkých rozdílů ve mzdách zaměstnanců a majitelů. Mint má skvělý poměr mezi mzdami majitelů azaměstnanců, a to 2,9.

Zdraví a bezpečnost

Poskytujeme bezpečné pracovní podmínky pro zaměstnance. Je důležité, aby se cítili dobře.

Zároveň dbáme na to, aby byli zaměstnanci vzdělávání v zásadách bezpečnosti na pracovišti. Proto musí všichni pravidelně absolvovat trénink bezpečnosti práce.

Za rok 2023 byla míra úrazovosti 0 % a míra absencí pouze 0,12 %.

Hodnocení a průzkumy zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců a nájemců je v podnikání klíčová. Právě oni jsou hnací silou úspěchu nemovitostí a společnosti jako takové.

Velmi si vážíme jejich názorů na naše fungování a jejich zpětnou vazbu využíváme ke zlepšování firemní kultury a pracovních návyků. Proto jsme vytvořili průzkumy, aby se zaměstnanci i nájemníci mohli o svůj názor podělit s námi.

Interní školení

Zlepšujeme znalosti vedení a zaměstnanců. Věříme, že se tak více mohou ztotožnit s naším posláním ESG.

Kancelář

Sociální politika

Směrnice popisuje postoj společnosti Mint Investments k sociálním témam. Cílem je stanovit rámec a obecnou vizi organizace, jakož i rozsah zásad a jednotlivé přidělené role a odpovědnosti. Kromě toho mají následující prohlášení objasnit cestu, kterou se společnost Mint zavázala sledovat, a postoj, který zaujímá v souvislosti se sociálními otázkami týkajícími se jejího podnikání.

Etický kodex

Mint Investments má za cíl chránit a rozvíjet nejvyšší standardy etiky podnikání, bezúhonnosti, svého dobrého jména a spravedlivých vztahů se svými smluvními partnery. Účelem Kodexu chování je stanovit žádoucí etické normy vztahující se jak na zaměstnance, tak na třetí strany.

Whistle blowing policy

Mint Investments zavedl vnitřní oznamovací systém za účelem hlášení možných nezákonných jednání porušujících předpisy Evropské unie v definovaných oblastech podle bodu II. ("Hlášení") ze strany fyzických osob uvedených v bodě III.

Celé znění Whistle blowing policy v pdf

Kybernetická bezpečnost a ochrana dat

Mint Investments si uvědomuje důležitost kybernetické bezpečnosti a ochrany dat. Proto jsme vytvořili soubor pravidel a postupů, které zajišťují ochranu a zabezpečení dat ve společnosti před možnými úniky. Zároveň pravidelně analyzujeme stávající stav našeho informačního systému, během kterého se analyzují rizika a předkládají se řešení k vylepšení ochrany.

Celé znění Kybernetické bezpečnosti v pdf